thue xe du lich gia re
thue xe du lich gia re

thue xe gia re

Thuê xe có lái

1. Cung cấp thông tin để báo giá
- Thuê xe bao nhiêu chỗ, đoàn có bao nhiêu người.
- Thời gian: đón ở đâu mấy giờ, kết thúc ở đâu mấy giờ.
- Lộ trình: đi đâu, những điểm nào
2. Đặt xe
- Ký hợp đồng và đặt cọc tiền tại văn phòng công ty Mỹ Đình Travel: Số 30 Đường Mỹ Đình
- Đặt xe qua mail - fax - tin nhắn
Mail: vanphongxehanoi@gmail.com
Fax: 043.79.59.449

Bản đồ tới MyDinhTravel

Thuê xe trực tuyến